Nguyên tắc và cách tiếp cận của chúng tôi

Helvetas đấu tranh để góp phần tạo ra một thế giới công bằng hơn, trong đó mọi người được đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình. Chúng tôi hỗ trợ phụ nữ và nam giới tham gia cải thiện sinh kế của chính họ theo cách bền vững và hợp tác với nhau như đối tác. Tác động từ các dự án của chúng tôi là kết quả của phương pháp tiếp cận ba hướng: thực hiện dự án, tư vấn chuyên đề và phương pháp luận cũng như đối thoại chính sách ở cấp địa phương, khu vực và quốc tế. Tại Thuỵ Sĩ, nỗ lực nâng cao nhận thức và các cửa hàng thương mại công bằng giúp chúng tôi hoàn thành cam kết của mình.

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi

  • Khi hợp tác làm việc, chúng tôi dựa trên cơ sở chia sẻ giá trị, và tăng cường quyền tự chủ của các đối tác.

  • Chúng tôi thiết kế các chương trình/dự án của mình một cách sáng tạo và bền vững.
  • Chúng tôi tích cực tham gia vào đối thoại chính sách phát triển để tìm cách ảnh hưởng đến các khuôn khổ pháp lý quốc tế hướng tới ngày càng đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển.
  • Chúng tôi làm việc với các tổ chức xã hội dân sự, khối tư nhân và các nhân tố chính phủ và thúc đẩy trao đổi giữa các tổ chức ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.
  • Chúng tôi có xét đến bối cảnh địa phương. Trong những tình huống nhạy cảm, chúng tôi tham gia ngăn chặn và quản lý xung đột.
  • Chúng tôi thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và từ đó học hỏi cho các dự án trong tương lai.
  • Chúng tôi thực hiện quản trị tốt và trách nhiệm giải trình dân chủ, bao gồm cả cuộc chiến chống tham nhũng.
  • Chúng tôi làm việc với tinh thần hướng đến kết quả và hiệu quả. Là một tổ chức học tập, chúng tôi thực hiện giám sát các kết quả và tác động của các chương trình, dự án do chúng tôi thực hiện.
  • Chúng tôi cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với đối tác và các bên liên quan của chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy giao tiếp mở trong nội bộ và với bên ngoài.
  • Chúng tôi hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn và cá nhân cho đội ngũ nhân viên.

Tác động 

Là một tổ chức học tập, chúng tôi đánh giá tác động của các can thiệp để cải thiện  cách làm việc và đảm bảo trách nhiệm giải trình với các nhà tài trợ. 

Nguyên tắc làm việc của các dự án tại Helvetas

Hợp tác phát triển là một công việc thách thức, nó diễn ra trong môi trường khó khăn và đòi hỏi nhân viên phải có nhiều kỹ năng. Chỉ mỗi kiến thức chuyên môn không đủ để phát triển thành công và bền vững. Kỹ năng xã hội và sự cởi mở tham gia với các giá trị văn hoá khác nhau đóng vai trò quan trọng.

Nền tảng cho sự phát triển của Helvetas là sự tôn trọng đối tác, nỗ lực học hỏi và phát triển từ việc đối thoại với đối tác địa phương. Một phần trong sứ mệnh của chúng tôi là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các nền văn hoá và khu vực địa lý khác biệt. Các nền tảng chia sẻ trực tuyến giúp các cuộc thảo luận diễn ra nhanh ở mức độ toàn cầu. Helvetas tin rằng ngành phát triển quốc tế cần dựa trên thảo luận giữa các nền văn hoá và trong các không gian cho phép nam giới và nữ giới tự do bày tỏ nhu cầu và khả năng của mình.

Helvetas tin tưởng rằng sự nghiệp phát triển chỉ có hiệu quả nếu được cam kết. Helvetas đã thu hái được nhiều kinh nghiệm từ hơn sáu thập kỷ làm việc ở miền Nam bán cầu. Các nguyên tắc làm việc của chúng tôi bao gồm:

Gần cơ sở

Nhu cầu và lợi ích của người dân địa phương là trọng tâm công việc của Helvetas. Các nhân tố địa phương phải luôn là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định loại hỗ trợ khẩn cấp cần thiết nhất. Sự tham gia của tất cả nam giới và phụ nữ trong các dự án lập kế hoạch và thực hiện là cách tiếp cận cốt lõi của chúng tôi. Khi có sự tham gia của người dân địa phương, chúng tôi chỉ ra con đường để cải thiện điều kiện sống của họ.

Các can thiệp của Helvetas đã được sắp xếp và xây dựng dựa trên sự phát triển của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác để đảm bảo tác động kéo dài, bền vững và phổ biến rộng rãi.

Quan hệ đối tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau

Hợp tác phát triển thành công đòi hỏi đối tác địa phương cần phải mạnh vì họ là người tạo ra cầu nối giữa viện trợ nước ngoài và nhu cầu của địa phương. Hợp tác với các đối tác địa phương là việc làm bắt buộc đối với các tổ chức phi chính phủ như Helvetas. Các đối tác này bao gồm: các tổ chức phi chính phủ địa phương, các cơ quan chính phủ, các nhân tố trong lĩnh vực tư nhân. Hợp tác dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng quyền tự chủ của nhau.

Helvetas coi trọng việc trao đổi thông tin mở và các thỏa thuận rõ ràng về các mục tiêu chung, phân bổ trách nhiệm cũng như đóng góp nguồn lực. Chúng tôi tránh sự phụ thuộc và luôn trao quyền cho đối tác của mình để họ có thể tự thực hiện dự án. Helvetas có hệ thống hỗ trợ đào tạo và xây dựng năng lực cho các tổ chức đối tác và nhân viên của họ.

Phát triển tự quyết

Thông qua hợp tác phát triển, chúng tôi hỗ trợ phụ nữ và nam giới cải thiện sinh kế của họ một cách bền vững. Chúng tôi tránh các hành động khiến hạ thấp người dân đơn giản thành “người hưởng lợi”. Chúng tôi cố gắng, bất cứ khi nào có thể, liên kết với các quá trình đang diễn ra và hỗ trợ các tổ chức hiện có – hoặc tương tự để tạo ảnh hưởng đến điều kiện chung để các phong trào và tổ chức có thể tự chủ và trở nên năng động. Chúng tôi tăng cường sự độc lập của các đối tác, dù họ là người dân địa phương, tổ chức đối tác địa phương hay chính quyền.  

Mục tiêu của các dự án phát triển là cho phép mọi người, các tổ chức và đơn vị chính trị có thể tồn tại, hoạt động và tự quyết mà không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Thay đổi đòi hỏi thời gian và công sức. Helvetas ủng hộ cam kết lâu dài cho các dự án và chương trình quốc gia.

© Helvetas / Christian Bobst
© Helvetas / Christian Bobst
1/5
© Helvetas / Joerg Boethling
© Helvetas / Joerg Boethling
2/5
© Helvetas / Simon B. Opladen
© Helvetas / Simon B. Opladen
3/5
© Helvetas / Flurina Rothenberger
© Helvetas / Flurina Rothenberger
4/5
© Helvetas / Patrick Rohr
© Helvetas / Patrick Rohr
5/5

Thông tin bổ sung

Dự án Tiêu biểu

Vietnam_Biotrade_Woman | © Helvetas
Việt Nam, Lào, My-an-mar Kinh tế bền vững và bao trùm

Thương mại có đạo đức các tài nguyên thực vật

© Helvetas
Việt Nam Kinh tế bền vững và bao trùm

Sáng kiến BioTrade tại Việt Nam

Việt Nam, Băng-la-đét, My-an-mar, Lào, Ấn Độ Hợp tác và Phát triển Năng lực

Mạng lưới Nâng cao Năng lực Chuỗi giá trị

© Helvetas
Việt Nam Kinh tế bền vững và bao trùm

Chương trình Thúc tiến Xuất khẩu Thuỵ Sĩ

Một số chủ đề có thể bạn sẽ quan tâm 

Kiến thức và Học tập

Một trong số các yếu tố tạo ra sự thành công của Helvetas là xây dựng chuyên môn cho nhân viên và đối tác để cùng chia sẻ kiến thức và tìm ra các giải pháp sáng tạo.

Tác động 

Là một tổ chức học tập, chúng tôi đánh giá tác động của các can thiệp để cải thiện  cách làm việc và đảm bảo trách nhiệm giải trình với các nhà tài trợ. 

Hợp tác và Phát triển Năng Lực

Thay đổi bền vững phải được các nhân tố bên trong tạo ra. Làm việc với đối tác là nguyên tắc cơ bản trong các công việc của Helvetas.