Mali | © Tanja Demarmels

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Helvetas cam kết thay đổi cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn ở ba mươi quốc gia tại châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Đông Âu.
© Tanja Demarmels

Về chúng tôi

Helvetas cam kết về một thế giới công bằng trong đó tất cả nam giới và phụ nữ có quyền sống và tự quyết đối với nhân phẩm và sự an toàn của họ, đồng thời sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Helvetas là một tổ chức phát triển độc lập có trụ sở tại Thụy Sĩ với các tổ chức liên kết tại Đức và Hoa Kỳ. Helvetas hỗ trợ phụ nữ, nam giới và cộng đồng nghèo và thiệt thòi ở khoảng ba mươi nước đang phát triển và chuyển tiếp ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Đông Âu.

Cùng với các đối tác của mình, Helvetas giải quyết các thách thức toàn cầu ở các cấp khác nhau: với các dự án làm việc trực tiếp với người dân, với sự tư vấn của chuyên gia và ủng hộ các điều kiện khung lợi ích cho người nghèo. Cam kết 3 phần này giúp trao quyền cho người dân và thay đổi cuộc sống của họ. Helvetas tuân theo cách tiếp cận nhiều bên liên quan bằng cách liên kết các yếu tố xã hội dân sự, chính phủ và khu vực tư nhân.

Helvetas hoạt động trong năm lĩnh vực: Nước và Cơ sở hạ tầng, Giáo dục và phát triển kỹ năng, Kinh tế bền vững và toàn diện, Quản trị, Hòa bình, Môi trường và biến đổi khí hậu. Helvetas tham gia cứu trợ khẩn cấp, tái thiết và phục hồi. Ngoài các khu vực nông thôn, Helvetas ngày càng tăng sự tham gia vào phát triển đô thị và đang tập trung vào các nhóm phụ nữ và nam giới trẻ.

Tại Thụy Sĩ, Helvetas thúc đẩy tinh thần đoàn kết và tham gia đối thoại chính sách phát triển. Với hệ thống Fairshop, Helvetas cũng cam kết thúc đẩy thương mại công bằng.

Tầm nhìn

Helvetas cam kết về một thế giới công bằng trong đó tất cả nam giới và phụ nữ có quyền sống và tự quyết đối với nhân phẩm và sự an toàn của họ, đồng thời sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.

Sứ mệnh

• Chúng tôi hỗ trợ phụ nữ, nam giới, cộng đồng nghèo khó và thiệt thòi ở các nước đang phát triển và chuyển tiếp trong nỗ lực cải thiện điều kiện sống của họ.

• Thông qua hợp tác phát triển, chúng tôi hỗ trợ phụ nữ và nam giới cải thiện sinh kế một cách bền vững.

• Chúng tôi thúc đẩy việc tiếp cận công bằng với các nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho cuộc sống và từ đó góp phần khắc phục nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo.

• Chúng tôi duy trì việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền và trách nhiệm xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa, và tìm cách đảm bảo thực hiện thực tế của họ.

• Chúng tôi hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong việc tham gia vào các vấn đề chính sách phát triển.

• Chúng tôi ủng chính sách kinh tế và đối ngoại của Thụy Sĩ, đáp ứng nhu cầu của nam giới và phụ nữ ở các nước đang phát triển và chuyển tiếp.

• Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ các đối tác trên cơ sở lâu dài.

Giá trị cơ bản của chúng tôi

• Sự tham gia của chúng tôi dựa trên sự đoàn kết và hợp tác.

• Chúng tôi nỗ lực để đạt được các quyền con người và duy trì nguyên tắc phát triển tự quyết.

• Chúng tôi cam kết công bằng xã hội và đấu tranh cho cơ hội bình đẳng của nam giới và phụ nữ bất kể tuổi tác, nguồn gốc, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa hay quan điểm chính trị.

• Sự hợp tác của chúng tôi với các đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về các giá trị văn hoá và nguyên tắc.

• Chúng tôi bảo vệ sự phát triển cân bằng khả năng kinh tế, phù hợp với môi trường và lợi ích xã hội.

«Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, vượt qua đói nghèo như một định mệnh có thể nắm bắt trong tầm tay. Đối mặt với sự bất bình đẳng ngày càng tăng, chúng ta phải đoàn kết mọi lực lượng để tạo một cuộc sống tự quyết cho giới trẻ toàn cầu ngày nay»

Melchior Lengsfeld, Giám đốc Điều hành Helvetas

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi

• Khi hợp tác làm việc, chúng tôi dựa trên cơ sở chia sẻ giá trị, và tăng cường quyền tự chủ của đối tác.

• Chúng tôi nỗ lực đổi mới và phát triển bền vững khi thực hiện dự án.

• Chúng tôi tích cực tham gia vào đối thoại chính sách phát triển tìm cách ảnh hưởng đến các khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển.

• Chúng tôi làm việc với các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nhân tố chính phủ và thúc đẩy trao đổi giữa các tổ chức ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

• Chúng tôi có xét đến yếu tố bối cảnh địa phương. Trong những tình huống nhạy cảm, chúng tôi tham gia ngăn chặn và quản lý xung đột.

• Chúng tôi thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, kiến ​​thức và từ đó học hỏi cho các dự án trong tương lai.

• Chúng tôi thực hiện sự quản trị tốt và trách nhiệm giải trình dân chủ, bao gồm cả cuộc chiến chống tham nhũng.

• Chúng tôi làm việc với tinh thần hướng đến kết quả và hiệu quả. Là một tổ chức học tập, chúng tôi thực hiện giám sát một cách hệ thống các kết quả và tác động của các chương trình/dự án do chúng tôi thực hiện.

• Chúng tôi cam kết minh bạch và có trách nhiệm đối với các đối tác và các bên liên quan. Chúng tôi thúc đẩy giao tiếp mở trong cả nội bộ và với bên ngoài.

• Chúng tôi hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn và cá nhân cho đội ngũ nhân viên của mình.

Nguyên tắc và Cách tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi đấu tranh vì một thế giới công bằng hơn. Ở đó, mọi người đều được hưởng các nhu cầu cơ bản của họ. Chúng tôi hỗ trợ mọi người tự chịu trách nhiệm cải thiện sinh kế của mình một cách bền vững. 
Helvetas - a partner for true change
Truly changing lives
Change takes place where people have decided to break new ground. Teófilo Caraballo, for example. He made it possible for his family to drink clean water from their own tap.