A female farmer in Hoang Su Phi has established a homestay for her family to server local and international visitors. | © @Helvetas/Nam Nguyen

Việt Nam

Helvetas đã và đang thực hiện thành công các dự án cải thiện nông nghiệp, quản trị cấp cơ sở và thuỷ lợi. Cùng với tổ chức đối tác, chúng tôi đã phát triển và bàn giao dự án thúc đẩy du lịch cộng đồng. Tới nay, chúng tôi tập trung vào các chuỗi giá trị bền vứng và công bằng như bảo vệ và sử dụng cây dược liệu và trà Shan địa phương.
© @Helvetas/Nam Nguyen
 • Khu vực
  330,967 km²
 • Tỷ lệ nghèo*
  2% country-detail.der Bevölkerung lebt von weniger als 3,00 US$ pro Tag
 • INDEX PHÁT TRIỂN*
  đẳng cấp 115 trong số 191
 • Dân số
  98,186,856
 • Người được hỗ trợ mỗi năm
  25,303
 • Trọng tâm chuyên đề
  Quản trị, Hoà bình & Di trú
  Kinh tế bền vững và bao trùm
* country-detail.Quelle: UN Data

Từ năm 1994, Helvetas bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu ở các vùng núi phía bắc và các tỉnh miền Nam và miền Trung. Chúng tôi tư vấn nông dân và giúp họ tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế, cải thiện nguồn nước uống và thiết lập các tiêu chuẩn vệ sinh. Cùng với đối tác chiến lược là Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED), chúng tôi xây dựng kinh nghiệm và mô hình du lịch cộng đồng và ít gây tác động tại miền Bắc Việt Nam, dự án này đang được CRED tiếp tục phát triển độc lập. Chúng tôi ủng hộ quyền của các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi. Giờ đây, người dân ở khắp cả nước đang được hưởng lợi từ kiến thức mà chúng tôi hỗ trợ. Để thích ứng với bối cảnh thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam, Helvetas đã chuyển sang các biện pháp can thiệp ở cấp độ cao hơn, cụ thể là thông qua làm việc với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị bền vững và công bằng.

Phát triển cây dược liệu bền vững và tiếp thị sản phẩm công bằng

Helvetas là đơn vị mở ra lĩnh vực phát triển các sản phẩm Thương mại Đa dạng sinh học BioTrade cho cả thị trường trong nước / khu vực và xuất khẩu bằng việc thực hiện một dự án BioTrade tại Việt Nam và một dự án BioTrade vùng bao gồm Việt Nam, Lào, My-an-ma. Việt Nam sở hữu đa dạng các loại thực vật chứa các chất mà các ngành dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm có nhu cầu cao (ví dụ: quế và hồi)

Đối tác chính của dự án là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có cùng mục tiêu phát triển các mô hình và quy trình kinh doanh bền vững. Helvetas ủng hộ việc sử dụng bền vững đa dạng sinh học và đang giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp các sản phẩm tự nhiên quốc tế tuân thủ các tiêu chuẩn BioTrade. Hơn nữa, chúng tôi ủng hộ việc chia sẻ lợi ích công bằng cho các hộ nông dân nhỏ và trả lương công bằng cho mọi người trong chuỗi cung ứng.

Cách tiếp cận này cũng đang được áp dụng với các mặt hàng khác như trà Shan – cây trà cổ thụ mang lại các sản phẩm trà chất lượng cao. Chúng tôi hỗ trợ xây dựng năng lực và tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, kết nối các nhà xuất khẩu Việt Nam với thị trường nước ngoài trong lĩnh vực gỗ và may mặc giá trị gia tăng.

Mạng lưới tập huấn vùng về chuỗi giá trị

Một sáng kiến khu vực khác được quản lý từ Việt Nam là dự án xây dựng, củng cố và nhân rộng mạng lưới các trung tâm đào tạo để phát triển năng lực các chuỗi giá trị dựa trên nền tảng nông nghiệp bền vững và vì người nghèo. Dự án này giúp liên kết các cơ sở đào tạo chất lượng (trường đại học, các đơn vị nghiên cứu) và tổ chức các khoá tập huấn cho nhân viên của các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn nông thôn để trở thành các nhà thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị kinh tế bền vững về mặt xã hội và môi trường tại 7 quốc gia (Việt Nam, Lào, My-an-ma, Trung Quốc, Ấn Độ, In-Đô-nê-xi-a, Băng-la-đét). Mạng lưới đã được thành lập vào năm 2018 với mục đích chia sẻ và học hỏi thông tin, vận động theo chủ đề, và trở thành một nền tảng trao đổi thông tin chuyên biệt. Mục tiêu của dự án là đạt được tác động cụ thể đối với các nhà sản xuất và các nhân tố trong chuỗi giá trị.

Ghé thăm website của Helvetas Vietnam.

The country programme in Vietnam is co-funded by the SDC programme contribution.

Các dự án của chúng tôi tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết về các dự án đang được thực hiện tại Việt Nam, vui lòng click vào tên dự án. 

Vietnam_Biotrade_Woman | © Helvetas
Việt Nam, Lào, My-an-mar Kinh tế bền vững và bao trùm

Thương mại có đạo đức các tài nguyên thực vật

© Helvetas
Việt Nam Kinh tế bền vững và bao trùm

Sáng kiến BioTrade tại Việt Nam

Việt Nam, Băng-la-đét, My-an-mar, Lào, Ấn Độ Hợp tác và Phát triển Năng lực

Mạng lưới Nâng cao Năng lực Chuỗi giá trị

© Helvetas
Việt Nam Kinh tế bền vững và bao trùm

Chương trình Thúc tiến Xuất khẩu Thuỵ Sĩ

Kinh tế bền vững và bao trùm

Tăng trưởng kinh tế không phải lúc nào cũng mang lại lợi cho người nghèo và không phải lúc nào nghèo đói cũng làm ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng. Chúng ta cần phải nỗ lực chủ động để phá vỡ vòng luẩn quẩn này.

Môi trường và biến đổi khí hậu

Hằng năm, Helvetas giúp 1.000.000 người thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn thiên nhiên.

Quản trị, Hoà bình & Di trú

Tại nhiều quốc gia mà Helvetas làm việc, phụ nữ và đàn ông không thể thực hiện quyền của họ như chủ động tham gia vào quá trình ra quyết định. Hàng năm, Helvetas hỗ trợ gần 350,000 nam giới và phụ nữ thực hiện quyền công dân của mình.
Contact

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Hanoi (RO)

address-phone:+84 24 3843 17 50
address-fax:+84 24 3843 17 44
address-email: helvetas.vietnam@helvetas.org